Đã hoàn thành

URGENT - Italian into English Transcription / Translation Work

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Grazianamas với giá $133 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

We have two audio files to transcribe from Italian directly into English.

One file is 100 minutes and the other is 59 minutes in length and they are both immediately available. The turnaround time is 48 hours maximum for each.

The discussions are medical interviews with speakers in a focus group discussion.

Please apply as soon as possible if you have experience and are available as this is an immediate request.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online