Đã hoàn thành

Urgent Japanese to English Transcription Work

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ErikoD với giá £23 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

We have an 8 minutes of audio in Japanese that we require to be transcribed directly into English.

The content is general.

The deadline for this is 8pm (GMT) today- i.e. 6 hours from now.

Please could you let us know as soon as possible if you are available to assist.

Many thanks.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online