Đã đóng

Wordpress English and Esp translator

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $102 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

my site: [url removed, login to view]

looking some esp eng translator who know how to use wordpress.

Task to do:

1. translate all sections from esp to eng

2. The translation should be paste directly on wordpress

3. Create a new content page in wordpress (instructinos will be given)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online