Đã Đóng

XML to logical data model using xml spy

I have an XML and need to convert into logical data model

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: convert dwg data xml, convert mysql data xml

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Lower Hutt, New Zealand

Mã Dự Án: #14075162

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ronliangzr

I have 10+ years software development experience, and XML processing is one of my best skill in my IT career.

$30 NZD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0