Còn mở

chinese interpreter -- 2

Dự án này sẽ kết thúc trong 1 ngày với ngân sách dự án là ₹37500 - ₹75000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Mô tả dự án

I am looking for a Chinese Interpreter for the project in Mumbai and Delhi

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online