Đã đóng

copy and past

Dự án này đã được trao cho realscore226 với giá ₹13888 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Looking for someone who can speak and write flawless English and Mandarin. Must have an affinity and strong knowledge for American food. We need approximately 277 food recipes and 79 drink recipes- translated from English to Mandarin INCLUDING MEASUREMENTS. I've attached a copy of our translated menu to get an idea of our items. The recipes to be translated will include service and prep.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online