Đã hoàn thành

english to swedish

Dự án này đã kết thúc thành công bởi filippaoldenburg với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I own a social networking website (like a dating site) and use it on various domain targeting different countries. One is sweden.

I have some texts that I use for emails that i need translated from english.

The text is in the attached. The "bold only" needs translating, the rest is code to make the emails layout look nice.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online