Đã đóng

my holy book needs to translated into english from hindi -- 2

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹107 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 INR / hour
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

my holy book needs to be translated from hindi to english and there are 26 small chapters.

i will pay only 100 INR since its just needs quick translation by understanding every sentence.

if you have free time and can translate my holy book from hindi to english then i am ready to hire you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online