Còn mở

14 hours of German Captioning

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $1102 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

We need German close captions (srt files) for a group of animated films in German.

We will send you German source video. You need to deliver a German captioning file in SRT format. Project start - immediately.

If interested, please advise your best rates (per minute of video) for the above project

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online