Đã đóng

interpreting

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $619 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Looking for a French <> English Interpreter in Saint Fromond, FR on 4/27 from 8am to 4pm. We will pay for hotel and train travel and taxi from the station to hotel and interpreting site. We are looking for someone who is fully Bilingual between French and English and lives in France and can actually go to the site

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online