Đã Đóng

I need a translation.

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹1200 cho công việc này

₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
MinaBombo

Hello sir It will be a pleasure to work for you I promise you to work with the same efficiency and high quality in the fastest time

₹1000 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hollmium

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Rabsoahmed

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0