Đã hoàn thành

13 scanned pages translations (400-500 words max)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi kuanhuichia với giá $17 USD / hour trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

We are looking for a native Chinese to English translator to translate 13 scanned pages from Chinese to English. The pages contain designs and pictures, so not much to translate. It will be around 400 to 500 words at max.

You don't need to maintain the formatting and layout recreate the designs, You can just create separate tables for separate designs. The tables should contain 2 columns, one for Chinese source and the other for English translation.

Need 100% accurate and perfect human translation.

Need this to be done within 24 hours max. Looking to hire quickly

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online