13 scanned pages translations (400-500 words max)

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

We are looking for a native Chinese to English translator to translate 13 scanned pages from Chinese to English. The pages contain designs and pictures, so not much to translate. It will be around 400 to 500 words at max.

You don't need to maintain the formatting and layout recreate the designs, You can just create separate tables for separate designs. The tables should contain 2 columns, one for Chinese source and the other for English translation.

Need 100% accurate and perfect human translation.

Need this to be done within 24 hours max. Looking to hire quickly

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online