Đã hoàn thành

translate Rhymes, (English to German)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi egnur với giá €50 EUR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

-BUDGET 50 EURO- I need someone fast and reliable to translate 10 rhymes for babies from English to German. Not a word to word translation but a "musical" one. To explain better it has to be possible to sing it on the original melody, so it has to fit decently the metric and have the rhyme in the right places. I need them ASAP.

For any question I am at your disposal.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online