Đã đóng

translation from French audios to English transcripts

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $92 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

Hello there, we are a company that is looking for high quality transcriptionists/translators for a long term contract. The job is to translate and transcribe audio files from French to English. Job frequency: 3-7 times a week for 30 min of translation each time. Payment: The job pays 1$ per audio minute. Note: Of course the job has to be accurate and respect basic english punctuation/capitalization, in order to be accepted. If you get hired for the job we will give you a translation modal that you can work with.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online