Đã đóng

2529 words, English to Arabic, online casino translation

Dự án này đã nhận được 65 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $85 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

2529 words, English to Arabic, online casino translation

We're looking for a professional and experienced English to Arabic translator for an online casino related translation.

The translated material will be online casino related guides and reviews.

Previous experience in online casino translation is mandatory.

The whole project is around 200,000 words. If the initial (paid) test is successful we'll gradually do the rest in increments.

Looking for high-quality translators with high attention to detail.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online