Đã đóng

I would like to hire a Medical Writer

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $513 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

I'm an allergist and I need a medical writer to help me publish a qualitative systematic review in the field of allergen immunoteraphy.

Literature research has already been completed and a total of 19 relevant papers have been selected.

I need the for the methodological part of the systematic review and for manuscript preparation.

Deadline for manuscript completion is July 2017. Good opportunities for other assignments in the next months in case of successful collaboration.

Thanks in advance,

Filippo

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online