Còn mở

I would like to hire a Proofreader

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $116 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

Need an experienced proofreader to proofread content on website and check flow of website and images

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online