Đã đóng

I would like to hire a Tamil Translator

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $97 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Translate from English to Tamil a FAQ document regarding increment of building management fee.

Expected turn around: Not more than 4 days

Please quote your price and turn around time if the document length is 200 words/ 500 words/ 2000 words.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online