Đã đóng

I would like to hire a Transcriber

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $136 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

Hello transcribers,

I am a journalist from the US working in Taiwan. I have a tight deadline and a lot of content to cover -- and a lot of interviews to transcribe. I've got two hours worth of interviews that need to be transcribed.

these interviews are related to the chemicals industry in Taiwan and contain some but not a lot of technical terms related to specialty chemicals.

The first hour I am speaking with a Singaporean native who speaks English very well with very little accent.

The second hour I am speaking with a U.S. native with no accent.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online