Đã đóng

I would like to hire a Translator

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £136 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

Hello,

I am contacting you from a Digital Marketing Agency based in London.

I would need help with the translation of some keywords for one of our clients:

• Circa 1,900 keywords from English to Arabic, French and German

• Circa 1,800 keywords from English to Arabic and German

Could you potentially help with that and in case provide a quote for the activity?

Thanks,

Davide

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online