Đã đóng

I would like to hire a Translator

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱952 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱440 - ₱1200 PHP
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Project will be translation of Spanish lease contracts to English since our service involves summarizing the contents of those contracts to our clients' databases.

We will be testing you first through translation of a one-page document but before test, we will be giving you orientation on the legal terms that you may encounter in the contract. Interview will follow.

Let's negotiate after the screening process.

Once we are okay with the negotiation, we will need to sign you an NDA.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online