Đã hoàn thành

facebook likes

Dự án này đã kết thúc thành công bởi riskseowork với giá ₹1000 INR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

micro projects for facebook likes

Need a person who can deliver... once one product has been done well we shall engage the same company/person on regular basis

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online