An Ionic2 UX design for a Meeting Management Application

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $1000000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 2

Mô Tả Dự Án

We need some designer to do a User Experience design for an Ionic2 application module (Not the whole application). (Application is for committee meeting management and for both Web and smart devices)

Details are in the attached file.

([url removed, login to view])

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online