Đã đóng

An Ionic2 UX design for a Meeting Management Application

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $7632 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $1000000 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

We need some designer to do a User Experience design for an Ionic2 application module (Not the whole application). (Application is for committee meeting management and for both Web and smart devices)

Details are in the attached file.

([url removed, login to view])

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online