Đã đóng

Create Virtual dressing experience

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3760 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

We need a designer to create a virtual outfit dressing experience.

The user should be able to "dress up" using fashion and beauty listing from our website.

Similar to the ones used on the below website.

[url removed, login to view]

and another similar to [url removed, login to view]

If you can create something similar to the two kindly contact with a quote and timeline also list relevant experience.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online