Đã hoàn thành

Need 10 wireframes for a clothes selling website.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi zikoblade với giá $200 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I need someone to create some wireframes for about 10 pages of an clothes selling website that I’m creating. I need these wireframes to be professional.

I need someone who is an expert with UX/UI to work on this. I will give you the idea and concept and I need you to just create the wireframes for all of the pages. I’ll give you some things that I want on each page, but I need you to use your UX/UI experience to think of things that will be on it.

Home page

Login page

Join page

Member page

Clothes listings page with filtering

Clothes details page

3 additional pages

All pages must have:

2 square google ads

Login box

Header

Footer

I need you to create a total of 10 wireframes.

Please show previous wireframe work via pm. I need someone that’s very good with UX/UI.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online