Đã đóng

Implement a FFT on FPGA with verilog and Vivado software.

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $215 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I need to implement an FFT on FPGA Arty board, with verilog on vivado software. My project starts with designing an ADC which is internal (On Chip XADC) to sample an analog signal, then store that sampled data on memory, then insert these sampled data from memory to FFT core.

So far that's all what i need, in fact i have already started to design but my design doesn't work for an unknown reason! Here below i have submitted my design. There 2 different designs below one is with using the memory to windowing the signal (MainModule.v), and the other is continuous processing of data to the FFT with pipelined streaming architecture (Top Module.v).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online