Đã đóng

verilog Vhdl FPGA

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €145 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

i want to monitor power on the fpga board. its MAX 10 NEEK board from altera.

The task is to monitor the voltage rails when a load is running on the board. The load will be different video signals being run on the lcd of NEEK board. HDMI in is recieving video from either HDMI player or just directly from a laptop HDMI out .could be a video played on youtube or VLC player.

There is a code which displays the video on the LCD successfully.

There is another example code for power monitor when there is no load running on the board.

Instantiation of one needs to be done with the other.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online