Đã đóng

Animated explainer video needed

Dự án này đã nhận được 67 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $464 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
67
Mô tả dự án

Hello everyone, we are looking for a professional animation video designer to design an Explainer video for an online grocery store that offers a delivery service.

Here are some examples, I like:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

We want the video to clearly state the struggles of going in-store grocery shopping and explain why using our services will allow them to have more free time to do the things they really want to do.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online