Đã hoàn thành

Beautiful Bahamas Trip!

Dự án này đã kết thúc thành công bởi arangajanan với giá $35 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I need an experienced video editor to put together a beautiful, vibrant and attractive video with music of a Bahamas trip that I took. All footage is taken by a gopro and music choice will be provided. I will be uploading this video to youtube and need it to have a professional look. This project will lead to many more as I take numerous trips throughout the year.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online