Beautiful Bahamas Trip!

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 3

Mô Tả Dự Án

I need an experienced video editor to put together a beautiful, vibrant and attractive video with music of a Bahamas trip that I took. All footage is taken by a gopro and music choice will be provided. I will be uploading this video to youtube and need it to have a professional look. This project will lead to many more as I take numerous trips throughout the year.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online