Burn some DVDs to external hard drive

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

Id like about 100 DVDs burned to an external hard drive. Preferably MP4 format. Ill give you the external hard drive (and obviously the DVDs).

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Kenmore, Australia

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online