Đã đóng

Burn some DVDs to external hard drive

Dự án này đã được trao cho syedmhkazmi với giá $222 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Id like about 100 DVDs burned to an external hard drive. Preferably MP4 format. Ill give you the external hard drive (and obviously the DVDs).

Được trao cho:
Kenmore, Australia

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online