Còn mở

CCTV footage car license plate -- 2

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $22 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

From this video ffotage, find the car plate number to the format given in the ver .jpg file(A B C D E). only, serious freelancer are welcome. video has been attached. time of the car is at 15;34:20-24

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online