Đã đóng

Creare un Video per un picht ONLY ITALIAN !!ONLY ITALIAN

Dự án này đã được trao cho ijobair896 với giá €180 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

DEVO REALIZZARE UN PICHT ANIMATO DELLA DURATA DI 60- 90 SECONDI.

HO LA TRACCIA SCRITTA

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online