Đã đóng

Create a Sizzle/Tone Reel

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $587 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Feature film requires a tone/sizzle reel to show producing partners, distributors, directors, etc. Tonally it is TAKEN meets GONE GIRL. Around 2-2.5 minutes long. Will provide synopsis, comparable films, and more details. Need a quick turnaround (2-3 days).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online