Đã đóng

Create a Video

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €25 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€18 - €36 EUR / hour
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Deleo is a leading company in France in aesthetic medical devices.

We want to do a 3D video of our Medical device. This video will be very similar that this one :

[url removed, login to view]

The goal is to modelise a session in 3D with the doctor and patient, with the device and its applicators and with a 3D explanation of the cells processus.

We already have 3d picturesof the device.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online