Create a Video

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €18 - €36 EUR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

Deleo is a leading company in France in aesthetic medical devices.

We want to do a 3D video of our Medical device. This video will be very similar that this one :

[url removed, login to view]

The goal is to modelise a session in 3D with the doctor and patient, with the device and its applicators and with a 3D explanation of the cells processus.

We already have 3d picturesof the device.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online