Còn mở

Create a Video

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $483 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

I run a personal training business in San Francisco. Most of my clientele is from tech. I host many seminars about health/ fitness in luxury apartment buildings. I want someone to film, edit, create a promo video for my squarespace website. I

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online