Đã hoàn thành

Create a Video

Dự án này đã kết thúc thành công bởi nikitarathi1111 với giá ₹12500 INR trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Create a concept video and a tutorial video of a new app. The video will have a little animation, contents and sound.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online