Đã đóng

Create a Video

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €80 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I need someone to creat me short good after movie clip or amv style i have been playing tournament in paris of clash royale its game and was really good event and i have recored many videos and need cut etc.. add song ncs no copyright sounds etc.. if someone know editing good etc should write me thanks i give down short clip es example ,, [ btw should be all long just like 1 song of ncs.. simple ] prize is from

30-50euro

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online