Còn mở

Create a Video

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $486 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

Graphic design for around 25 still image (simple artwork to photos) and 2-3 short animations (commercials) . similar to the uber one that is added in the brief. Artwork will be provided.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online