Create a Video - 18/03/2017 20:36 EDT

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

We are looking to make a banner video. the video will be composed from 6 small videos that will be combined to be one video( This videos will be provided to you) . title and logo will be provided to be added to the final video

your mission is to combine those videos, add title and logos and make a blue stone as the final video cover.

Important: you have 2 provide us with 4 versions of the final video :

1- MPG 2

2- OVG

3- WEBM

4-MP4

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online