Đã đóng

Create a Video for a real estate project

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $480 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

We are developing a commercial real estate project. We would like to make a video presentation showing the project post development. We will show as many as six different future businesses on one tract of land. Pictures of different project can be found on line or provided by us. One of the project is a four story hotel.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online