Đã đóng

Create an overview video demo

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $250 - $750 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Mô tả dự án

Want an overview video demo, to demonstrate my payroll software found on [url removed, login to view]

Example video to pick from are:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu
Arusha, Tanzania

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online