Đã đóng

Creation of luxury real estate videos on a regular basis - editing only - all video provided

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

I film 10+ luxury real estate properties a week and then upload all of the video. Video uploaded consists of drone footage and interior of the home. I also provide simple logos and text to be used. I have a set order and layout of the shots which will be provided. You cut the clips, lay them out, color correct, add music, convert, and send back to me. Finished video is no longer then 2 minutes.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online