Đã đóng

Criar um StoryBoard, StoryTelling

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €397 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Temos uma necessidade muito específica que é conceber um vídeo em forma de storyboard que permita fazer uma apresentação da nossa solução e o impacto que possa ter nos nossos potencias clientes antes vs depois.

Existe já uma empresa estrangeira com uma solução igual e que a promove num vídeo muito parecido ao que pretendemos:

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online