Đã đóng

Customize an After Effects Template - On going job

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱21850 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱10000 - ₱30000 PHP
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

- Must be in the Philippines

- Ongoing work at home

- must have an internet connection at home

- must be a fast worker in After affects using templates

- must be creative

- 5 days a week work schedule Monday - Friday

Everyday requirements :

- 6-7 templates daily 1920 x 1080

Monthly Salary P17,000 monthly

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online