Đã đóng

Extract Flash video from a website in to Divx video format ( Aprox 70 Videos )

Dự án này đã được trao cho mnv3D với giá €100 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

We need to extract aprox 70 videos in Flash format in to DIVX compressed files.

Videos must be full HD as per original format.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online