Đã đóng

Green screen and audio setup for home youtube

Dự án này đã được trao cho EmylianBurcea với giá $22 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I'm setting up a home youtube studio and would like help with the green screen lighting and audio. I just need some voice calls to discuss various issues related to setting up.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online