Đã hoàn thành

Hacer un video

Dự án này đã kết thúc thành công bởi isaacmolina123 với giá $2333 MXN trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$450 - $3750 MXN
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Proyecto que consiste en animación de intro (5-7 segundos), créditos (5 segundos) y banners realizados en After Effects.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online