Đã đóng

Hire a Videographer

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1139 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

This event is on the Gold Coast in Queensland, Australia.

Event: EPPC 2017

Date/Time: Friday 26 May 2017, 300-330pm

Location: Plenary Room - Gold Coast Exhibition and Convention Centre, 2684-2690 Gold Coast Hwy, Broadbeach QLD 4218

Description:

Photo coverage req'd across [url removed, login to view] series of events. This includes a short graduation ceremony. Graduates will walk onto stage and receive an award. Then a keynote presentation will be delivered from the same spot.

What needs to be captured:

· Speeches made from the podium

· Graduates accepting awards on stage

· Keynote presentation (speech)

Events schedule:

· 300-330pm – Graduation ceremomy (stage activities)

· 330-400pm – Keynote presentation ‘Professor Nan Bahr’ / Plenary Room

· 400-430pm – Awards Prizes and Closing comments / Plenary Room

Extra info:

· Photo's to be edited and supplied as HiRes JPGs and DNG originals

· All assets delivered digitally or posted securely to Melbourne on portable HD within 5 business days.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online