Đã đóng

Hire a Videographer

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $121 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Seattle WA USA - in person required to shoot and edit - interview clips of 5 board members for a charity. Black and white 30sec clips of each board member asking them why they serve on the board. Common background and common look and feel for all 5. Will need infographic intro and end with our logo. names of board members in text overlay. can do the shoot one day same place.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online