Đã đóng

Hire a Virtual Assistant

Dự án này đã được trao cho prem4998 với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I need someone who can transform articles into videos using the very easy to use web based app Content Samurai: [url removed, login to view] (watch the entry video to see how easy it is to create videos from articles).

You will need to have pc microphone and be able to pronunce simple phrases in English... watch the video.

I have an ongoing supply of articles to be made into videos with this software.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online